PRIVACY POLICY

PRIVACY VERKLARING

Clementine respecteert de privacy van hun klanten en leveranciers en in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door te vertrekken vanuit een volledige transparantie met onze klanten en leveranciers, hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd om zo duidelijk mogelijk de verwerkingen en het doel hiervan zo duidelijk mogelijk te communiceren. Zo kan u goed geïnformeerd beslissen wat er met uw gegevens gebeurt en welke rechten u hierbij heeft.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan u terecht bij onze privacy verantwoordelijke: Stijn Dejonckheere (stijn@clementine.tv of 0472 259 205)

WELKE GEGEVENS VERWERKT CLEMENTINE?

GEGEVENS VAN KLANTEN

Tijdens onze audiovisuele producties komen wij in aanraking met verschillende persoonsgegevens, deze lijsten wij hieronder op:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adres van bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website van werkgever
 • BTW-nummer
 • Logo van bedrijf werkgever

Deze persoonsgegevens worden gebruikt binnen het kader van afspraken en overeenkomsten binnen de bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.

GEGEVENS VAN POTENTIËLE EN HUIDIGE EXTERNE WERKKRACHTEN (BV. FREELANCERS,…)

Bij bepaalde projecten werken wij samen met externe werkkrachten die ons team vervoegen gedurende een bepaalde periode. Hierbij houden wij de volgende gegevens bij van (potentiële) externe werkkrachten:

 • Voor- en achternaam
 • Adres / Regio
 • Skills
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beschikbaar werkmateriaal (camera’s, drones, …)
 • Financiële gegevens (BTW-nummer, rekeningnummer, uurtarief …)

Deze persoonsgegevens worden gebruikt binnen het kader van afspraken en overeenkomsten binnen de bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.

GEGEVENS VAN POTENTIËLE EN HUIDIGE FIGURANTEN

Tijdens shoots kan het voorkomen dat wij een beroep doen op figuranten tijdens bepaalde scènes. Om een goede samenwerking te garanderen, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, …)
 • Fysieke kenmerken (lengte, haarkleur, schoenmaat, …)

Deze persoonsgegevens worden gebruikt binnen het kader van afspraken en overeenkomsten binnen de bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.

GEGEVENS VAN SOLLICITANTEN

Om personeelsleden en stagiairs te selecteren en rekruteren, houden wij de volgende gegevens bij:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Professionele gegevens (diploma’s, werkervaring,…)

Deze persoonsgegevens worden gebruikt binnen het kader van afspraken en overeenkomsten binnen de bedrijfsactiviteiten. Hieronder vallen ook de commerciële activiteiten.

WANNEER MAG CLEMENTINE DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

De verwerking van de vermelde persoonsgegevens is enkel rechtmatig als het aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet:

CLEMENTINE HEEFT UW TOESTEMMING GEKREGEN

Bij bepaalde gegevens geeft u impliciet/expliciet toestemming aan Clementine om deze te verwerken. Deze toestemming kunt u op ieder moment terug intrekken. Clementine respecteert dit recht en stopt onmiddellijk met de verwerking van de gegevens waarvoor toestemming gegeven werd.

Het intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die voor de intrekking plaatsvonden.

ER IS EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN CLEMENTINE

Wanneer u samen met Clementine aan een audiovisuele productie werkt, ontstaat er een overeenkomst tussen beide partijen. Om de uitwerking van deze productie uit te voeren, werkt Clementine met uw beeld- en geluidsopnamen.

DE VERWERKING IS WETTELIJK VERPLICHT

Iedere Belgische onderneming heeft wettelijke verplichtingen, hierbij zijn bepaalde persoonsgegevens (bv. boekhoudkundige gegevens) nodig om te voldoen aan deze verplichtingen. Voor zover dit nodig is, kan Clementine gegevens van u verwerken.

DE VERWERKING HEEFT EEN GERECHTVAARDIGD BELANG

Vooraleer Clementine een beroep doet op gerechtvaardigd belang, wordt er een afweging gemaakt tussen uw fundamentele rechten/vrijheden en het belang van Clementine bij de verwerking. Indien dit het geval is, wordt u geïnformeerd over het gerechtvaardigd belang van de verwerking.

HOE VERKRIJGT CLEMENTINE UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks door u geleverd aan personeelsleden (bv. account managers). Deze gegevens worden beperkt tot enkel het noodzakelijke en worden enkel gedeeld met personeelsleden die betrokken zijn bij uw overeenkomst.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden bijgehouden na afloop van de overeenkomst indien ze nuttig zijn voor verdere toekomstige samenwerkingen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen uit de databank, kunt u steeds onze privacy verantwoordelijke contacteren. Hij ziet erop toe dat deze gegevens onmiddellijk verwijderd worden.

De uitzonderingen hierop zijn de gegevens die betrekking hebben op bepaalde wettelijke verplichtingen. Om deze verplichtingen te kunnen respecteren, worden er aangepaste termijnen gebruikt.

WIE ONTVANGT ER MIJN GEGEVENS?

Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met medewerkers die betrokken zijn bij uw overeenkomst met Clementine. Ook als figurant worden uw gegevens beperkt tot de crew die verantwoordelijk is voor de respectievelijke shoot.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als GDPR) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking hiervan.

INZAGE 

 • U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen. U kunt bij onze privacy verantwoordelijke altijd een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

 • Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw gegevens na een inzageverzoek dan kunt u hiervoor een verzoek doen bij onze privacy verantwoordelijke om uw gegevens te laten wijzigen, verbeteren, verwijderen of afschermen.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

 • Hiernaast heeft u ook, onder voorwaarden, het recht om te verzoeken dat uw gegevens beperkt verwerkt worden.

RECHT VAN BEZWAAR

 • U heeft het recht om bezwaar te maken dat een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing (bv. nieuwsbrieven) of vanwege bijzonder persoonlijke omstandigheden.

GEGEVENSOVERDRACHT

 • U heeft het recht om uw gegevens te verkrijgen, onze privacy verantwoordelijke zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die gemakkelijk geopend en geïmplementeerd kan worden in andere systemen.

TOESTEMMING INTREKKEN

 • Bij iedere gegevensverwerking waarbij u uw toestemming geeft, kunt u een beroep doen op uw recht om deze toestemming terug in te trekken.

Heeft u verdere vragen of een klacht?

Dan kan u steeds terecht bij onze privacy verantwoordelijke, Stijn Dejonckheere (stijn@clementine.tv of 0472 259 205).

Deze policy werd laatst bijgewerkt op 24/8/2021.