Preventiemaatregelen COVID-19

 1. Wie ziek is of symptomen vertoont van een virus-infectie blijft thuis en voert geen locatiebezoeken of productietaken uit.
 2. Een locatiebezoek (RECCE) kan door maximum 2 personen worden uitgevoerd. Tijdens het locatiebezoek verplichten regisseur en crew-leden zich ertoe een mondmasker en wegwerphandschoenen te dragen.
 3. Ter voorbereiding van een filmopname oplocatie vragen we de opdrachtgever informatie op over alle na te leven maatregelen die gelden op de plaats waar de filmopname zal plaatsvinden.
 4. Clementine neemt de opnames vooraf goed door met de klant. Er worden duidelijke afspraken gemaakt rond te betreden locaties, aantal personen, etc.
 5. Crewleden worden voor de draaidag uitgebreid gebrieft over de setlocaties en beschikbare ruimtes, zodat ze voor elke ruimte goed geïnformeerd zijn over maximum bezetting personen, kledijvoorschriften en na te leven desinfectie procedures.
 6. Crewleden reizen in de mate van het mogelijke, individueel naar de filmlocatie.
 7. Crewleden worden niet allemaal gelijktijdig op de film locatie verwacht. De crewleden worden met minimum 5 min. spreiding op de filmlocatie opgeroepen.
 8. Alle Clementine werkposten, vast en mobiel, worden regelmatig gereinigd en ontsmet.
 9. Camera- en gripmateriaal wordt regelmatig gereinigd en ontsmet door de eigenaar. Op locatie worden alle camera- en grip materiaal, met specifieke aandacht voor bedieningsschermen en -knoppen, voor én na gebruik volledig ontsmet.
 10. Het aantal personen dat gelijktijdig gebruik maakt van lift, wordt minimaal gehouden. Indien mogelijk, wordt het gebruik van de lift voorbehouden aan technische crew.
 11. Voor de start van de filmopnames, wassen alle crewleden de handen. Dit doen ze volgens de voorschriften zoals beschreven in de gids uitgevaardigd door de overheid. Crewleden zijn gesensibiliseerd over het niezen of hoesten in een zakdoek of elleboog, en het onmiddellijk en verplicht weggooien van gebruikte zakdoeken in de vuilnisemmer die we meenemen tijdens de shoot.
 12. Voor start van de filmopname op locatie overlopen we een checklist mbt het naleven van hygiënemaatregelen:
  a. Voelt iedereen zich gezond?
  b. Heeft iedereen de handen gewassen?
  c. Is alle materiaal ontsmet?
 13. Tijdens de filmopname wassen de crewleden regelmatig de handen, minimum 1x per uur, en dit telkens volgens de voorschriften zoals beschreven in de gids uitgegeven door de Vlaamse overheid.
 14. Tijdens de filmopnames wordt steeds verzocht minimum 1.5 meter afstand te houden van het te filmen object, crewleden of medewerkers aan de productie. Indien afstand houden het uitvoeren van een noodzakelijke opdracht (bv. opspelden das microfoon) onmogelijk gemaakt, is het dragen van beschermkledij (mondmasker en wegwerphandschoenen) verplicht.
 15. In zoverre dit het bedienen van de toestellen tijdens de filmopname mogelijk maakt, dragen crewleden, beschermende kledij, namelijk mondmaskers en wegwerphandschoenen.
 16. Tijdens een shoot in een besloten ruimte, wordt gevraagd deze ruimte tijdens een pauze te verluchten, hetzij natuurlijk, hetzij door mechanische ventilatie.
 17. Transportmiddelen van crewleden worden regelmatig verlucht, gereinigd en ontsmet.
 18. Er worden maximum 10 mensen toegelaten op één set-locatie, hierin inbegrepen zijn technische crew, regie, klant én acteurs.
 19. In kleedkamers en make-up ruimtes worden minimaal 3 personen tegelijkertijd toegelaten, en dit enkel indien het mogelijk blijft de minimumafstand-regel van 1,5 meter na te leven.
 20. Make-up artiesten en stylistes dragen ten allen tijde een mondmasker en wegwerphandschoenen. De handschoenen worden regelmatig verwijderd en gewisseld.
 21. Lunchpauzes gaan enkel gezamenlijk door in zoverre het mogelijk is de minimumafstand-regel van 1,5 meter na te leven. Indien het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden, dan worden de lunchpauzes in de tijd gespreid.
 22. We maken zoveel mogelijk gebruik van zelf meegebrachte maaltijden.
 23. De instructies en maatregelen worden aan alle werknemers, freelancers en onderaannemers die bij een project of productie zijn betrokken, gecommuniceerd, regelmatig herhaald en indien nodig uitgelegd. Alle medewerkers betrokken bij een project hebben een schriftelijk akkoord gegeven over het naleven van de maatregelen.